Priser

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det också svårt att säga vad behandlingen fram till en graviditet kostar. Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig/er!

Inom Liviogruppen strävar vi efter att ha så likvärdig prissättning som möjligt klinikerna emellan. Däremot påverkar faktorer som bland annat klinikernas geografiska lägen, hyres- och personalkostnader, våra behandlingspriser och de kan därför variera från klinik till klinik.

Läkemedelskostnader på apotek ingår inte i behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2 400 kr per 12-månadersperiod.